ពៅ. Sart អ្នកនិពន្ធ

អ្នកនិពន្ធ:
ពៅ. Sart
ចេញផ្សាយដោយ:
2 អត្ថបទ

អត្ថបទរបស់អ្នកនិពន្ធ

  • ទំហំលិង្គធ្វើឱ្យបុរសភាគច្រើន និងបុរសពេញវ័យព្រួយបារម្ភ។នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបពង្រីកលិង្គរបស់ក្មេងជំទង់ និងផលវិបាកអ្វីដែលវាអាចនាំឱ្យកើត តើអ័រម៉ូនអ្វីខ្លះប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់លិង្គក្នុងអនីតិជន។
    25 ឧសភា 2022
  • វិធីបង្កើនទំហំលិង្គ៖ ថ្នាំ ម៉ាស្សា និងលំហាត់ ឧបករណ៍ពិសេស រូបមន្តសម្រាប់ឱសថប្រជាប្រិយ។
    14 ខែមេសា 2022